Isometrisch plan toevoer

Isometrisch plan toevoer

Er wordt van elke installatie (zelfbouw of plaatsing) een compleet plan gemaakt voor er een offerte gemaakt wordt. Dit plan is beschikbaar zodra de ondertekende offerte ontvangen wordt.

Het isometrisch plan bevat de afmeting van de kanalen en de onderlinge positie van de componenten van de installatie. Vloerdoorboringen, muurdoorboringen, maar ook onderhoudsluiken, reducties, regelkleppen en ventielen zijn allemaal zichtbaar in dit isometrisch plan. De positie op elke verdieping is terug te vinden op het grondplan. Het isometrisch plan voor de toevoer wordt omwille van de duidelijkheid gescheiden getekend van het isometrisch plan van de afvoer.