Grondplan

Grondplan ventilatie

Er wordt van elke installatie (zelfbouw of plaatsing) een compleet plan gemaakt voor er een offerte gemaakt wordt. Dit plan is beschikbaar zodra de ondertekende offerte ontvangen wordt.

Het grondplan bevat de plaats van de kanalen op de verdieping waar ze geplaatst moeten worden. Kanalen die op de zolder geplaatst worden, zullen ook op de zolder getekend worden. Kanalen op de vloer van de verdieping worden op de verdieping getekend. Een grondplan bevat verder geen informatie over de afmetingen van de kanalen. Die informatie is terug te vinden in het isometrisch plan voor de toevoer of het isometrisch plan voor de afvoer.